Kirjallisuus

Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto (Basam Books, 2022)

Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto on syvällisiä oivalluksia herättelevä selviytymisopas kaikille nykyajan digi-yhteiskunnassa toimiville ihmisille.

Älylaitteiden ja sosiaalisen median vaatiessa jatkuvasti huomiota, kyky aitoon läsnäoloon korostuu yhä tärkeämpänä kaikessa kanssakäymisessä. Nopeatempoinen maailma haastaa ihmisten sosiaalisia suhteita, keskittymiskykyä ja tiedonkäsittelyä – niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin.

Kirja oivalluttaa lukijaa huomaamaan, kuinka tärkeitä läsnäolon taidot ovat ja kuinka niitä voidaan kehittää arjen keskellä. Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan kirkkaan selkeää ja myötätuntoista mieltä, joka auttaa lisäämään hyvinvointia sekä ihmiselle itselleen, että hänen ympäristölleen. Juuri tähän työskentelyyn teos tuo upeita välineitä.

Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto ovat opeteltavissa olevia taitoja, jotka muodostavat viisaan toiminnan vahvan perustan. Teos opastaa lukijaa kehittämään näitä elämäntaitoja selkeän harjoituspolun kautta. Lisäksi se sisältää runsaan kokoelman hyvin rakennettuja käytännön harjoituksia, jotka toimivat harjoitusvarastona vielä vuosien ajan. Kirja sopii loistavasti myös ammattilaisten apuvälineeksi ja yritysten henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen.

Mielen laboratorio – tietoisuustaidot ja taitava vuorovaikutus (Basam Books, 2019)

Materialistinen maailmankuva ei ole onnistunut tyydyttämään ihmisen tarvetta syvälliseen itsensä ja maailman tuntemiseen. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia etsimään vastauksia sisäisestä maailmastaan. Vanhat meditaatioperinteet on valjastettu käyttöön oman kehon ja mielen tutkimusvälineiksi. Esimerkiksi jooga ja mindfulness ovat kasvaneet maailmanlaajuisiksi liikkeiksi, joita käytetään työvälineinä kouluissa, yritysmaailmassa ja terveydenhuollossa.

Tämä kirja esittelee mielen laboratoriona, jota jokainen ihminen voi itse tutkia. Teos antaa lukijalle tutkimusvälineet henkilökohtaiselle matkalle oman mielen syvyyksiin. Tietoisuutta voidaan tutkia sisäisenä kokemuksena kirjassa esiteltyjen käytännöllisten harjoitusten kautta. Tietoisuus ei kuitenkaan ole pelkästään yksilöllinen ilmiö. Kirja kertoo myös miten mieli itse asiassa syntyy ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Yksi tietoisuustaitojen osa-alue onkin juuri taitavan vuorovaikutuksen kehittäminen.

”Mitä jos juuri ajalla ja paikalla, kontekstilla, läsnäololla hetkessä, onkin huomattavasti enemmän merkitystä kuin olemme ymmärtäneet? Ari-Pekka Skarp avaa erinomaisella tavalla uutta johtamisajattelua ja kuvaa siitä, miten voimme olla kokonaisempina ihmisinä läsnä omassa elämässämme. Kirja on tervetullut lisä siihen toistaiseksi liian vähäiseen määrään kirjoja, jotka avaavat tätä asiaa modernin tieteen silmin.”
-Esko Kilpi, Digitaalisen työn huippuasiantuntija, liikkeenjohdon neuvonantaja

”Mielen laboratorio haastaa lukijan pohtimaan oman kokemuksellisen todellisuutensa rakentumista sekä monipuolisten teoreettisten näkökulmien että selkeiden käytännön harjoitusten kautta. Vuorovaikutussuhteita korostava lähestymistapa tuo meditatiivisen työskentelyn perusperiaatteet istumatyynyiltä osaksi jokapäiväistä arkea ja sosiaalista elämää.”
-Ville Husgafvel, mindfulness-harjoituksen ja buddhalaisuuden tutkija, Helsingin yliopisto

Kuuntele alta kirjallisuuskeskustelu Mielen laboratoriosta Oulun kaupunginkirjastolla 13.8.2019. Haastateltavana kirjan kirjoittaja Ari-Pekka Skarp (vas.) ja haastattelijana meditaatiotutkija Juha Lamminaho.

Tyhjäntoimittajat-podcastin haastattelun Mielen laboratoriosta voit kuunnella täältä.


 

Jos olet kiinnostunut tutkimusmatkasta mielen rakentumiseen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kompakti eKirjani aiheesta voi olla oivalluksia avaava juuri sinulle:

G. H. Mead: Mieli ja minä – Mielen dialoginen rakentuminen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (BoD, 2018)

Tässä kirjassa kerron tiivistetysti miten George Herbert Mead esitti mielen, itsen, minuuden ja yhteiskunnan syntymisen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Olen selventänyt teoriaa esimerkkien kautta niin, että lukija saa hyvän käsityksen Meadin ajatuksista suhteellisen helposti. Tämä kirja on siis erinomainen johdatus Meadin ajatteluun, joka voi inspiroida tutustumaan Meadin teorioihin laajemminkin.