Mindfulness-ohjaajakoulutus

Olen kouluttanut ja ohjannut ammattilaisia mindfulness-menetelmien käyttöön 2000-luvun alkuvuosilta saakka.

Yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kanssa olen kouluttanut mindfulness-ohjaajia vuodesta 2017 saakka. Osallistujina on ollut jo reilusti yli 50 ammattilaista monilta eri aloilta (esimiehet, opettajat, psykologit, psykoterapeutit, fysioterapeutit, lääkärit, yrittäjät, jne).

Tällä hetkellä koulutuksia on kahdenlaisia:

1. Voimavarakeskeinen mindfulness-ohjaaja (25op) (loka-maaliskuu)

Koulutus yhdistää voimavarakeskeiset menetelmät ja tietoisuustaidot kokonaisuudeksi, joka luo energiaa ja uudenlaista ymmärrystä ja toimintatapoja vuorovaikutussuhteisiin.

Koulutuksen käytyään osallistujat osaavat käyttää itse ja ohjata asiakkaille harjoituksia, jotka kehittävät tyyneyttä ja tarkkaavaisuutta, tunteidensäätelyä, kehotietoisuutta, lempeyttä ja myötätuntoa.

Lisäksi koulutus antaa hyvät valmiudet suunnitella ja ohjata yksilöille ja ryhmille räätälöityjä harjoitusohjelmia. Osallistujat oppivat vahvistamaan ohjaustyössään asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia, sekä hyödyntämään asiakkaan henkilökohtaisia arvoja ja tavoitteita mielekkään mindfulness-prosessin rakentamisessa. Koulutus sisältää paljon käytännön harjoituksia ja keskustelua, sekä teoriaan ja tutkimustietoon perehtymistä.

Koulutuksessa on mukana myös Suomen johtava mindfulnessin tutkija Ville Husgafvel, jonka artikkeli mindfulnessin juurista on kansainvälisestikin laajalti tunnettu.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu seuraavalle vuosikurssille kesäyliopiston sivuilta. Tai kysy suoraan lisätietoa ja ilmoittaudu: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi


 

2. Mindfulnessin juuret – läsnäolosta myötätuntoon 10 op (huhti-syyskuu)

Koulutuksessa esitellään mindfulness-harjoittelun taustaa itäisissä viisausperinteissä (mm. buddhalaisuus ja joogafilosofia) havainnollisesti niin, että teoriaa pääsee kokeilemaan käytännön harjoitusten kautta.

Koulutuksessa tutustutaan mm. seuraaviin teemoihin:

  • Mindfulnessin matka hyvinvointialojen työvälineeksi
  • Buddhalaisen psykologian ja harjoituksen perusteet
  • Mindfulness-suutrat ja nykyajan mindfulness-harjoitukset
  • Uskonnollisten ja ei-uskonnollisten harjoitusten eroavaisuudet
  • Mindfulness-harjoitusten haitalliset vaikutukset, eli tilanteet joissa ei kannata tehdä meditaatioharjoituksia
  • Mindfulness, mielenselkeys ja myötätunto kehittämiskohteina
  • Viisausperinteiden harjoituspolut kohti myötätuntoista ja viisasta elämää

Teoriantiedon lisäksi koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoituksia, joiden kautta osallistujat saavat omakohtaisia kokemuksia käsitellyistä harjoituksista. Koulutuksen alussa osallistujat aloittavat omakohtaisen mindfulness-harjoittelun, joka jatkuu koko koulutuksen ajan. Harjoitukset rakentavat etenevän harjoituspolun, jossa rakennetaan läsnäolotaitoja, mielenselkeyttä ja myötätuntoa. Koulutus päättyy retriittiin, jossa päästään kokeilemaan kestoltaan hieman intensiivisempää mindfulness-harjoittelua.

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu seuraavalle vuosikurssille kesäyliopiston sivuilta. Tai kysy suoraan lisätietoa ja ilmoittaudu: koulutussuunnittelija Eija Raatikainen, puh. 044 465 2202, eija.raatikainen@pohjois-pohjanmaa.fi


Koulutusten lisäksi tarjoan myös henkilökohtaista työnohjausta/valmennusta mindfulness-työskentelyyn. Jos olet kiinnostunut tästä omaan harjoitteluusi tai asiakastyöhösi liittyen, ota yhteyttä.